Bipolar Superstar er et band, foredrag, en bok og Stig Mass Andersens alter ego.
Stig ønsker å endre folks syn på annerledeshet gjennom musikk og andre uttrykk.
Du finner låtene på alle digitale kanaler for musikk.
Ellers finner du Bipolar Superstar på Facebook og Instagram.

Bandet Bipolar Superstar

 
Sjekk ut musikken på Spotify her

Foredrag

Super gjennomføring! Temaet i foredraget hans passet oss meget bra og gjennomføringen var bedre enn jeg hadde forventet på forhånd. Hadde en fin dialog med Stig Andersen i forkant og jeg følte at han lyttet til vårt behov, forstod hva vi kunne tenke oss og leverte i henhold til det vi hadde avtalt.Seniorrådgiver Trond Wetlesen i Arbeids- og velferdsdirektoratet