Stig
Super gjennomføring! Temaet i foredraget hans passet oss meget bra og gjennomføringen var bedre enn jeg hadde forventet på forhånd. Hadde en fin dialog med Stig Andersen i forkant og jeg følte at han lyttet til vårt behov, forstod hva vi kunne tenke oss og leverte i henhold til det vi hadde avtalt.Seniorrådgiver Trond Wetlesen i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tilbake til fremtiden

I dette foredraget gir Stig tips og råd utifra egne erfaringer i hvordan man bør møte en som skal tilbake til arbeidslivet etter lengre sykefravær. Han tar for seg forholdet til ledere og kollegaer, og mestringsteknikker som enhver ansatt kan ha nytte av.

Dette foredraget har gitt publikum en aha-opplevelse.

Som Stig sier:
«Det er ikke kundens eller mine kollegaers problem at jeg våkner og har en litt grå dag. Da velger jeg å bruke mentale teknikker, som jeg har tilegnet meg gjennom mine erfaringer, for å gjøre det til en god arbeidsdag.»