Stig
Super gjennomføring! Temaet i foredraget hans passet oss meget bra og gjennomføringen var bedre enn jeg hadde forventet på forhånd. Hadde en fin dialog med Stig Andersen i forkant og jeg følte at han lyttet til vårt behov, forstod hva vi kunne tenke oss og leverte i henhold til det vi hadde avtalt.Seniorrådgiver Trond Wetlesen i Arbeids- og velferdsdirektoratet